tào tháo

Lá số tử vi Tào Tháo- Tào Mạnh Đức

Lòng tôi vẫn ước ao được thấy lá số của ông, vì một sự tình cờ mới rồi có ông bạn người Việt gốc Hoa