Tử Vi Trọn Đời

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Hợi

“Thay đổi kế hoạch”, “để người khác thực hiện trước” lại có thể gặp hái thành quả bất ngờ. I. Tử vi 2017 tuổi Hợi

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Tuất

Vào tháng này, nên biết dừng lại đúng lúc, chớ tham lam kẻo phải gánh chịu hậu quả. I. Tử vi 2017 tuổi Tuất đường

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Dậu

Tài chính trong tháng này biến đổi xấu, tuy nhiên người tuổi Dậu lại không phải lo lắng. I. Tử vi 2017 tuổi Dậu đường

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Thân

Trong tháng này, cố gắng tránh đốỉ đầu với người khác, kẻo cả hai cùng chịu thiệt. I. Tử vi 2017 tuổi Thân đường tài

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Mùi

Dù là bạn đời hay bạn bè đồng nghiệp đều nên nhượng bộ, cảm thông và đối xử hoà nhã. I. Tử vi 2017 tuổi

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Ngọ

Tháng này làm nhiều hưởng nhiều, không có chuyện uổng phí công sức. I. Tử vi 2017 tuổi Ngọ đường tài lộc sự nghiệp tình

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Tỵ

Nếu kinh tế gặp khó khăn, có thể hợp tác làm ăn cùng bạn thân, chớ tự làm một mình kẻo càng khốn đốn. I.

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Thìn

Vào tháng này, người tuổi Thìn đặc biệt dễ sinh lòng đố kị, nhất thiết phải cởi mở tấm lòng, tránh “không có lửa mà

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Mão

Tháng này không nên tham lam vô độ, kẻo “khuynh gia bại sản”. I. Tử vi 2017 tuổi Mão đường tài lộc sự nghiệp tình

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Dần

Tháng này cần xử lý hết moi việc, chớ để dây dưa, kẻo “đêm dài lắm mộng”. I. Tử vi 2017 tuổi Dần đường tài

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Sửu

Cần chú ý, chớ xen vào chuyện của người khác kẻo rước hoạ vào thân. I. Tử vi 2017 tuổi Sửu đường tài lộc sự

Xem tử vi trong năm 2017 của người tuổi Tý

Người tuổi Tý năm 2017 này với những ai có gia đình thì hôn nhân thuận hòa hơn. I. Tử vi 2017 tuổi Tý đường